JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind participarea Județului Maramureş la realizarea proiectului educativ „Semicentenarul Școlii Gimnaziale „George Coșbuc”, Baia Mare”

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Adresa Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, înregistrată la Consiliul județean Maramureş cu numărul 7752/29.07.2019, prin care se solicită participarea Consiliului Judeţean Maramureş la realizarea proiectului educativ „Semicentenarul Școlii Gimnaziale „George Coșbuc”, Baia Mare”;
          Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei pentru buget - finanţe;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (5), lit. a), alin. (7), lit. a), art. 182, alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
          Art.1. (1) Se aprobă participarea Judeţului Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramureş la realizarea în comun cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a proiectului „Semicentenarul Școlii Gimnaziale „George Coșbuc”, Baia Mare”.
          (2) Se aprobă finanţarea cheltuielilor în limita sumei de 15 mii lei, necesare pentru asigurarea participării la realizarea proiectului educativ prevăzut la alin. (1), din fondul de rezervă bugetară constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean Maramureș.
          Art.2. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Judeţul Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramureş şi Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice și Administrație Publică;
  • Direcţiei Economice și Patrimoniu;
  • Inspectoratul Şcolar Județean Maramureș.
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 184 
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.