JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind alocarea unor sume din bugetul județului pentru finanţarea nerambursabilă a unor proiecte culturale din fondul destinat nevoilor culturale de urgenţă

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureș nr. 62/23.04.2019 privind repartizarea pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş, pe anul 2019, pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, din care se constituie un fond de 5% pentru finanţarea nevoilor culturale de urgenţă;
          Ținând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget - finanţe şi ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          Văzând solicitările depuse de către Fundația Academia Civică înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureș sub nr. 8974/2019 și Primăria Orașului Tăuții Măgherăuş înregistrată la Consiliul Județean Maramureş sub nr. 9272/2019;
          În baza prevederilor art. 1, alin. (2), lit. l) din O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare şi a Ghidului solicitantului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr.81/23.04.2019;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (5), lit. d), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta


HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 20 mii lei din bugetul județului pentru finanţarea nerambursabilă a unor proiecte culturale din fondul destinat nevoilor culturale de urgenţă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Beneficiarului finanţărilor nerambursabile.
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 183
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.