JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind participarea Județului Maramureș la realizarea evenimentului „Centenar Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare”

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând solicitarea formulată de Inspectoratul Şcolar Județean Maramureș, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Maramureș sub nr. 5346/04.06.2019 prin care se solicită realizarea în comun a evenimentului „Centenar Colegiul Național „Gheorghe Şincai” Baia Mare”;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (7), lit. a), art. 182, alin (1) și ale art. 196 alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă participarea Județului Maramureș prin Consiliul Județean la realizarea în comun cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a evenimentului „Centenar Colegiul Național „Gheorghe Şincai” Baia Mare”.
          Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 100 mii lei din fondul de rezervă bugetară constituit la dispoziţia Consiliului judeţean Maramureş, pe anul 2019, în vederea participării la realizarea evenimentului prevăzut la art. 1
          Art.3. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș și Inspectoratul Școlar Maramureș, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcției Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcției Economice și Patrimoniu;
  • Inspectoratului Școlar Judeţean Maramureș.
PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 182
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.