JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind participarea Județului Maramureș la organizarea competiției sportive „CUPA MARAMUREȘULUI”

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Serviciului Relaţii Publice;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Adresa Uniunii Sindicale Teritoriale „Cartel-ALFA” Filiala Maramureş, înregistrată cu nr. 7982/01.08.2019 prin care se solicită participarea Consiliului Judeţean Maramureş la organizarea competiției sportive „CUPA MARAMUREȘULUI”;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. e), alin. (7), lit. a), art. 182, alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă participarea Judeţului Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramureş la organizarea competiţiei sportive „CUPA MARAMUREȘULUI”.
          (2) Se aprobă finanţarea cheltuielilor în limita sumei de 30 mii lei, necesare pentru participarea la organizarea competiţiei sportive prevăzute la alin. (1) din bugetul propriu al Judeţului Maramureş.
          Art.2. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Judeţul Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramureş şi Uniunea Sindicală Teritorială „Cartel-ALFA” Filiala Maramureş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului și se comunică:
 • Instituției Prefectului - Judeţul Maramureș;
 • Direcţiei Juridice și Administrație Publică;
 • Direcţiei Economice și Patrimoniu;
 • Serviciului Relații Publice;
 • Uniunii Sindicale Teritoriale „Cartel-ALFA” Filiala Maramureş.
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 181 
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o „abţinere” la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.