JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind încheierea Acordului de cooperare cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș pentru participarea unui grup de elevi și însoțitori din Județul Maramureș, la Sărbătoarea Națională „Limba noastră cea Română” - ediția 2019, în raionul Hîncești din Republica Moldova

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Serviciului Relații Publice – Biroul Relații Internaționale;
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu;
          Ținând cont de adresele:
 • nr. 8469/08.08.2019 a Consiliului Raional Hîncești, privind invitația de participare la Sărbătoarea Națională „Limba noastră cea Română” – ediția 2019;
 • nr. 5232/21.08.2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş privind solicitarea unui sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor aferente participării la Sărbătoarea Națională „Limba noastră cea Română” - ediția 2019;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. e), alin. (7), lit. a), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr.57/3.07.2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezentaHOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare, între Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș și Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, pentru participarea unui grup de elevi și însoțitori din Județul Maramureș, la Sărbătoarea Națională „Limba noastră cea Română” - ediția 2019, care va avea loc în data de 31 august 2019, în Raionul Hîncești din Republica Moldova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art 2. Se aprobă finanțarea cheltuielilor în limita sumei de 10 mii lei, necesare pentru asigurarea participării unui grup de elevi și însoțitori din Județul Maramureș, la Sărbătoarea Națională „Limba noastră cea Română” - ediţia 2019, în raionul Hîncești din Republica Moldova, din fondul de rezervă bugetară constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean Maramureş.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş; 
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Serviciului Relații Publice;
 • Inspectoratului Școlar Județean Maramureş.
 
PREȘEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 179
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.