JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean a domnului Frânc Claudiu

          Văzând Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 173/29 august 2019 privind încetarea înainte de termen, prin demisie, a mandatului domnului Cristian Anghel şi declararea ca vacant al locului de consilier judeţean;
          Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de validare;
          Având în vedere Adresa nr. 14 din 2.08. 2019 a Partidului Ecologist Român – Filiala Judeţeană Maramureş prin care se propune validarea mandatului de consilier judeţean a domnului Frânc Claudiu;
          În baza prevederilor art. 597, alin. (1), lit. e) şi alin. (2), lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Maramureş;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean a domnului Frânc Claudiu, supleant pe lista P.E.R., în locul domnului Cristian Anghel.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Compartimentului Resurse Umane;
  • Domnului Frânc Claudiu.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
Aurica Todoran
Nr. 174
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.