JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind alocarea unei sume din bugetul județului pentru realizarea unor evenimente cultural – educaționale de către unitățile administrativ teritoriale

          Având în vedere referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Rapoartele de specialitate ale Direcției Juridice și Administrație Publică și Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
          Ținând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe şi Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          Luând în considerare Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 62/ 23 aprilie 2019 privind repartizarea pe destinații a sumei aprobate din bugetul propriu al județului Maramureș, pe anul 2019, pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, prin care au fost alocați 900 mii lei pentru finanțarea programelor și acțiunilor cultural – educaționale ale U.A.T – urilor din județul Maramureș;
          Văzând solicitarea Orașului Borșa privind organizarea evenimentului „Întâlnirea borșenilor de pretutindeni”, care se va desfășura în data de 15 august 2019;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (5), lit. d), alin. (7), lit. a) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U. G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 60 mii lei, din bugetul județului, pentru realizarea evenimentului cultural – educațional mai sus menționat.
          Art.2. Suma alocată conform art. 1, va face obiectul unui Acord, ce va fi încheiat între Județul Maramureş prin Consiliul județean și Orașul Borșa.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Compartimentului Educație, Cultură, Sport, Culte;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Primăriei Orașului Borșa.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi „pentru” şi 2 neparticipări la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 9 august 2019. Au fost prezenţi 25 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 172
Baia Mare, 9 august 2019

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.