JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş, pe anul 2019, pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

          Având în vedere Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Rapoartele de specialitate ale Direcţiei juridice şi administraţie publică şi Direcţiei Economice şi Patrimoniu precum şi Adresa nr.7849/2019 a Orașului Borșa; Ținând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe şi Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          Văzând prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Pe baza prevederilor bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 59/2019 și rectificat prin Hotărârea nr.166/2019;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (5), lit. d) și ale art. 196, alin.(1), lit. a) din O. U. G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 15 mii lei, destinată pentru cultură, pentru finanțarea programelor și acțiunilor cultural- educaționale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Maramureș.
          Art.2. Alocarea sumei se face pe baza propunerilor Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural, prin hotărâre a consiliului judeţean.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” şi 4 neparticipări la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 9 august 2019. Au fost prezenţi 25 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 171
Baia Mare, 9 august 2019

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.