JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind alocarea unei sume din bugetul județului pentru finanţarea nerambursabilă a unui proiect cultural din fondul destinat nevoilor culturale de urgenţă

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe şi Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural; Văzând solicitarea depusă de către Asociația ASCOR Baia Mare pentru proiectul „Drumul Catedralelor de lemn din Maramureș” înregistrată la Consiliul Județean Maramureș sub nr. 8454/2019;
          În baza prevederilor art. 1, alin. (2), lit. l) din O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare şi a Ghidului solicitantului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 81/23.04.2019;
          Ținând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureș nr. 62/23.04.2019 privind repartizarea pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş, pe anul 2019, pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, din care se constituie un fond de 5% pentru finanţarea nevoilor culturale de urgenţă;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (5), lit. d), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 40 mii lei din bugetul județului pentru finanţarea nerambursabilă a unui proiect cultural din fondul destinat nevoilor culturale de urgenţă, Asociației ASCOR Baia Mare, pentru proiectul „Drumul Catedralelor de lemn din Maramureș”, care se va desfășura în perioada 16 – 20 august 2019.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Beneficiarului finanţărilor nerambursabile.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 9 august 2019. Au fost prezenţi 25 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERALAL JUDEŢULUI
Aurica Todoran

Nr. 170
Baia Mare, 9 august 2019

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.