JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind alocarea unei sume din bugetul judeţului, pentru finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon - Clubul Sportiv Municipal Baia Mare – echipa de rugby CSM Știința Baia Mare

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Publică;
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu;
 • Adresa Clubului Sportiv Municipal Știința Baia Mare, înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş sub nr.8436/2019;
          Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe şi Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport;
          În baza prevederilor Hotărârilor Consiliului Județean Maramureș:
 • nr. 59/2019 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2019;
 • nr. 88/2019 privind repartizarea pe destinații a sumei aprobate din bugetul județului Maramureș pe anul 2019, pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general în domeniul sportului, şi
 • nr. 113/2019 privind stabilirea structurilor sportive de performanță de prim eşalon care vor beneficia de finanțarea programelor sportive în anul 2019;
          Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (5), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
          Consiliul Județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul județului a sumei de 500 mii lei pentru finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon – Clubul Sportiv Municipal Baia Mare – echipa de rugby CSM Știința Baia Mare.
          Art.2. Obiectivele și structura cheltuielilor necesare îndeplinirii obiectivelor se modifică în mod corespunzător.
          Art.3. Acordarea efectivă a finanțării precum și efectuarea și decontarea cheltuielilor pentru îndeplinirea obiectivelor propuse se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare și a normelor financiare pentru utilizarea sumelor alocate de Consiliul județean prin contracte de susținere financiară a activităților sportive, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 29/2018, completată de Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureș nr. 197/2018.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Clubului Sportiv Municipal Baia Mare – Echipa de rugby CSM Știința Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 9 august 2019. Au fost prezenţi 25 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 169
Baia Mare, 9 august 2019

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.