JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe destinaţii a unei sume din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2019, pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non profit de interes general, în domeniul sportului

          Având în vedere Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Rapoartele de specialitate ale Direcţiei juridice şi administraţie publică şi Direcţiei Economice şi Patrimoniu şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe şi Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport;
          În conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 a Educației Fizice și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului tineretului și sportului nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive;
          Pe baza prevederilor bugetului propriu al Judeţului Maramureş pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr.59/2019;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (5), lit. f) şi ale art.196 alin.(1), lit. a) din O. U. G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Suma de 500 mii lei, destinată finanţării proiectelor în cadrul programelor sportive de utilitate publică se repartizează programului „Promovarea sportului de performanţă”. Sumele destinate acestui program vor fi repartizate cluburilor/asociațiilor sportive de performanţă de prim eşalon, în funcţie de contribuția acestora la sporirea prestigiului în ţară a Judeţului Maramureş şi a României pe plan internaţional, de realizările obţinute şi vor fi alocate în baza contractelor încheiate cu fiecare club/asociaţie;
          Art.2. Alocarea sumelor pentru fiecare club/asociaţie sportivă se va face pe baza propunerilor Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport, prin hotărâri ale consiliului judeţean.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 9 august 2019. Au fost prezenţi 25 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 168
Baia Mare, 9 august 2019

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.