JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureş;
          Ţinând cont de avizele favorabile ale:
  • Comisiei pentru buget – finanţe;
  • Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială;
  • Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c), art. 182, alin. (1), art. 194, art. 196, alin. (1), lit. a), 405, 406, 407, 409 alin. (3), art. 546, lit. k), art. 610 şi ale art. 611 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureş, modificate ca urmare a stabilirii unor funcţii publice, a unor funcţii contractuale, a promovării în grad profesional superior, respectiv transformarea unor funcţii publice şi contractuale vacante, cuprinse în anexa nr.1 şi anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Agenţiei Naționale a Funcţionarilor Publici.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 iulie 2019. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 165
Baia Mare, 25 iulie 2019

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.