JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind alocarea unei sume din bugetul judeţului, pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon - Clubul Sportiv Municipal Sighetu Marmaţiei – echipa de baschet masculin CSM Sighetu Marmației

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Publică;
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu;
 • Adresa Clubului Sportiv Municipal Sighetu Marmației nr. 30/28.05.2019, înregistrată la Consiliul Județean Maramureş sub nr. 5113/30.05.2019;
          Ţinând cont de avizele favorabile ale:
 • Comisiei pentru buget – finanţe;
 • Comisiei pentru activităţi turism, tineret şi sport;
 • Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Hotărârilor Consiliului Judeţean Maramureş:
 • nr. 59/2019 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2019;
 • nr. 88/2019 privind repartizarea pe destinații a sumei aprobate din bugetul județului Maramureş, pe anul 2019, pentru finanţarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general în domeniul sportului; şi
 • nr. 113/2019 privind stabilirea structurilor sportive de performanță de prim eșalon, care vor beneficia de finanţarea programelor sportive în anul 2019;
          Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (5), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
          Consiliul Județean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul judeţului a sumei de 150 mii lei, pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanță de prim eşalon - Clubul Sportiv Municipal Sighetu Marmației – echipa de baschet masculin CSM Sighetu Marmaţiei.
          Art.2. Se aprobă obiectivul general și obiectivele specifice, pentru anul 2019 a structurii sportive beneficiare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă structura cheltuielilor necesare îndeplinirii obiectivelor structurii sportive beneficiare, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
          Art.4. Acordarea efectivă a finanţării precum și efectuarea și decontarea cheltuielilor pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare și a normelor financiare pentru utilizarea sumelor alocate de Consiliul județean prin contracte de susținere financiară a activităților sportive, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 29/2018, completată de Hotărârea Consiliului județean Maramureş nr. 197/2018.
          Art.5. Se mandatează Preşedintele Consiliului judeţean pentru semnarea Contractului de finanţare a structurii sportive, cuprins în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
          Art.6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Clubului Sportiv Municipal Sighetu Marmaţiei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 iulie 2019. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 151
Baia Mare, 25 iulie 2019

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.