JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind validarea nominală a unui membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi Adresa nr. 4365/17.05. 2019 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş privind numirea domnului Grozavu Liviu-Constantin în funcția de Șef al Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureş;
          Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; Văzând Procesul verbal al Comisiei de validare privind votul secret exprimat;
          În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 218/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, coroborate cu prevederile art. 7 şi 19 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin H.G. nr. 787/ 2002;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă validarea ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, a domnului Comisar șef de poliție Grozavu Liviu-Constantin având funcția de Șef al Inspectoratului de poliție al Județului Maramureş.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Compartimentului Gestiunea Documentelor şi Secretariat A.T.O.P.;
  • Domnului comisar şef de poliţie Grozavu Liviu - Constantin.

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 30 voturi „pentru” şi 3 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 22 mai 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 22 mai 2019
Nr. 120

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.