JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind constituirea Comisiei de selecţie a ofertelor culturale și a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la selecţia ofertelor culturale pentru finanţare nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2019

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând Procesul verbal al Comisiei de validare privind votul secret exprimat;
          Ţinând cont de prevederile art. 12, 15 şi art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se constituie Comisia de selecţie a ofertelor culturale pentru finanţarea nerambursabilă, din bugetul propriu al judeţului Maramureş în anul 2019 după cum urmează: a) 3 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Maramureş, conform anexei nr.1 b) 4 specialiști în domeniul cultural desemnaţi prin Dispoziţia ordonatorului principal de credite.
          Art.2. Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor la selecţia ofertelor culturale pentru finanţarea nerambursabilă, din bugetul propriu al judeţului Maramureş în anul 2019 după cum urmează:
  1. 3 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Maramureş, conform anexei nr. 2:
  2. 4 specialiști în domeniul cultural desemnaţi prin Dispoziţia ordonatorului principal de credite.
          Art.3. Pentru activitatea depusă, membrii comisiei de selecţie și membri comisiei de soluționare a contestațiilor primesc o indemnizaţie stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean.
          Art.4. Hotărârea va fi publicată în Monitorul oficial al judeţului, iar anexele se aduc la cunoştinţă publică, după încheierea sesiunii de selecţie şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 30 voturi „pentru” şi 3 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 22 mai 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 22 mai 2019
Nr. 118

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.