JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public al județului Maramureș în domeniul public al comunei Ocna Șugatag a unor bunuri situate în comuna Ocna Șugatag, str. Primăverii, nr. 29
 
          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice și patrimoniu, Hotărârea Consiliului local al comunei Ocna Șugatag nr. 18/2019, Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș nr. 6282/2019 și Adresa Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte nr. 3013/2019;
          Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. c) şi f) precum şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Maramureş în domeniul public al comunei Ocna Șugatag a unor bunuri, situate în comuna Ocna Șugatag, str. Primăverii, nr.29, având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.
          (2) Trecerea bunurilor prevăzute la alin. (1) în domeniul public al comunei Ocna Șugatag se face în vederea utilizării acestora ca obiective de utilitate publică.
          Art.2. Bunurile prevăzute la art. 1 se declară din bunuri de interes public județean în bunuri de interes public local.
          Art.3. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Maramureş.
          Art.4. Predarea – primirea bunurilor cuprinse la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţi.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Comunei Ocna Șugatag.
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi „pentru” şi şase neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 27 martie 2019. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.
 
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 27 martie 2019
Nr. 47

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.