JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizațiilor ce se plătesc de către Consiliul Județean Maramureș pentru diferite structuri asociative, pentru anul 2019
 
          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu şi Adresele structurilor asociative privind stabilirea cuantumului cotizației pentru anul 2019;
          Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând Hotărârile structurilor asociative prin care s-a stabilit nivelul cotizațiilor pentru anul 2019;
          Potrivit prevederilor art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
          În temeiul prevederilor art. 11, alin. (4), art. 91, alin. (6), lit. c) şi ale art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. Se aprobă, pentru anul 2019, cuantumul cotizațiilor ce se plătesc de către Consiliul Judeţean Maramureş pentru diferite structuri asociative în care Judeţul Maramureş are calitatea de membru şi pentru diferite structuri asociative profesionale în cadrul cărora persoane numite din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş au calitatea de membri reprezentând interesele Județului Maramureș, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcției Juridice şi Administrație Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Structurilor asociative interesate.
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru” şi cinci neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 27 martie 2019. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.
 
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 27 martie 2019
Nr. 46

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.