JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018 
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Acord de cooperare cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Facultatea de Inginerie, pentru organizarea evenimentului „50 de ani de învățământ tehnic superior în Baia Mare”
 
          Având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Serviciului Relații Publice şi Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu; Văzând avizele favorabile ale Comisei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând cont de Adresa Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Facultatea de Inginerie, înregistrată la Consiliul Județean Maramureș cu numărul 2059/12.03.2019 prin care ne transmit propunerea de parteneriat în vederea realizării evenimentului „50 de ani de învăţământ tehnic superior la Baia Mare” şi de faptul că în acest an aniversăm 50 de ani de învățământ tehnic superior la Baia Mare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. e), f), alin. (6) lit. a) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. (1) Se aprobă participarea Județului Maramureș la evenimentul „50 de ani de învăţământ tehnic superior la Baia Mare”.
          (2) Finanțarea cheltuielilor în limita a 45.000 lei, necesare pentru participarea la evenimentul prevăzut la alin. (1) se asigură din bugetul propriu al Judeţului Maramureş.
          Art.2. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare, între Județul Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramureş şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centru Universitar Nord din Baia Mare - Facultatea de Inginerie, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciului Relații Publice;
  • Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Facultatea de Inginerie.
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru” şi cinci neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 27 martie 2019. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.
 
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 27 martie 2019
Nr. 44

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.