JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind depunerea spre finanțare a proiectului „Conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor în judeţul Maramureş”
 
          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Rapoartele Direcţiei de Dezvoltare și Implementare Proiecte şi a Direcției Economice și Patrimoniu; Văzând avizele favorabile ale Comisei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Ghidul de finanțare al Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor aprobat de către Ministerul Mediului prin Ordinul nr 1.196/08.11.2018;
          În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. b) şi ale art. 97, alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. Se aprobă depunerea spre finanțare a proiectului „Conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor în judeţul Maramureş” în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor, program gestionat de către Administraţia Fondului de Mediu.
          Art.2. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului Maramureş în suma de 35.543,5 lei, reprezentând cofinanțarea în procent de 10% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și suma de 9.520 lei cheltuieli neeligibile a proiectului „Conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor în judeţul Maramureş”.
          Art.3. Se aprobă finanţarea oricăror cheltuieli ce pot interveni pe parcursul derulării proiectului, cu scopul implementării acestuia în bune condiţii.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică
  • Direcţiei Economice și Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte.
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi „pentru” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 27 martie 2019. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.
 
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 27 martie 2019
Nr. 41

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.