JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr.303/2018 și abrogarea unor hotărâri
 
          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
          Ținând cont de prevederile art. 61, 62 şi 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. b) şi ale art. 97, alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.I. Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 303/2018 privind aprobarea contractării și garantării de către Judeţul Maramureș a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 70.000.000 lei, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.II. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârile Consiliului Județean Maramureș nr.144/2018 privind aprobarea contractării unui credit bancar pentru realizarea unor lucrări de investiţii de interes judeţean și nr. 204/2018 pentru aprobarea defalcării pe obiective de investiţii a valorii creditului bancar aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 144/ 2018.
          Art.III. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administrație Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii.
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru” şi 3 neparticipări la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 22 martie 2019. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.
 
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 22 martie 2019
Nr. 40

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.