Hotărârea nr. 209 din 12.12.2008

JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind aprobarea indemnizaţiei membrilor comisiilor de vânzare şi de contestaţie a spaţiilor medicale şi a terenurilor aferente conform O.U.G. nr. 68/2008 Având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de patrimoniu şi logistică, Avizul Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş, Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 194/2008 şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, În baza prevederilor art. 5, al (7) din Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical; În baza art. 91 al. (1) lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta: HOTĂRÂRE Art.1 – Se aprobă indemnizaţia membrilor comisiilor de vânzare şi de contestaţie a spaţiilor medicale şi a terenurilor aferente conform O.U.G. nr. 68/2008, în cuantum de 100 lei/ membru pentru fiecare spaţiu medical vândut şi respectiv pentru fiecare contestaţie. Secretarul tehnic al comisiei beneficiază de 75% din indemnizaţia cuvenită unui membru. Art.2 – Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei prefectului judeţului Maramureş; - Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş; - Direcţiei economice; - Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş; - Direcţiei de patrimoniu şi logistică; - Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice; - Compartimentului resurse umane; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Membrilor comisiilor. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, un vot împotrivă şi 10 abţineri în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 12 decembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 12 decembrie 2008 Nr. 209

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.