Hotărârea nr. 198 din 28.11.2008

JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind declararea utilităţii publice a obiectivului de interes local « Moisei Eco-Logic, Alimentare cu apă a localităţilor Moisei, Vişeu de Sus, Vişeu de Jos, Leordina, Petrova şi Bistra » Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul Secretariatului Comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes local din cadrul Direcţiei Planificare Teritorială Urbanism, Procesul-verbal al Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice şi avizul Comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism prin care se propune declararea utilităţii publice pentru obiectivul de interes local « Moisei Eco-Logic, Alimentare cu apă a localităţilor Moisei, Vişeu de Sus, Vişeu de Jos, Leordina, Petrova şi Bistra » şi avizul favorabil al comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism, Având în vedere prevederile art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 33/ 1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; În temeiul art: 91, alin (1), litera f) şi art. 97, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art. 1. Se declară de utilitate publică de interes local obiectivul de investiţii « Moisei Eco-Logic, Alimentare cu apă a localităţilor Moisei, Vişeu de Sus, Vişeu de Jos, Leordina, Petrova şi Bistra ». Art. 2. Expropriatorul este Consiliul local al comunei Moisei. Art. 3. Prezentul act de declarare a utilităţii publice va fi adus la cunoştinţă publică prin publicare în presa locală şi afişare la sediul Consiliului local al comunei Săcel. Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: • Instituţiei Prefectului - judeţului Maramureş; • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; • Direcţiei Tehnice; • Direcţiei Planificare Teritorială, Urbanism • Consililor locale ale oraşului Vişeu de Sus, comunelor Moisei, Vişeu de Jos, Petrova, Leordina, Bistra, Săcel. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 28 noiembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 noiembrie 2008 Nr. 198

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.