Hotărârea nr. 196 din 28.11.2008

JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare a unor spaţii din domeniul public al judeţului Maramureş Consiliului local al oraşului Vişeu de Sus Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de patrimoniu şi logistică, adresele nr. 8345, 9544 şi 11774/2008 ale Primăriei oraşului Vişeu de Sus precum şi avizele favorabile ale comisiilor juridice şi de disciplină şi pentru activităţii economico-financiare, În conformitate cu prevederile art.12 al. (1) şi (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; În baza art. 91 al. (1), lit. c) şi art. 97 al. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. - Se aprobă darea în administrare a unor spaţii din domeniului public al judeţului Maramureş, aparţinând fostului „Centru de plasament pentru copii şcolari Vişeu de Sus” str. 22 Decembrie nr. 30/A, Consiliului local al oraşului Vişeu de Sus, conform Anexei la prezenta hotărâre. Art.2. - Dreptul de administrare asupra bunurilor prevăzute în Anexă, va face obiectul Contractului de administrare încheiate între Consiliul judeţean Maramureş şi Consiliul local al oraşului Vişeu de Sus. Art.3.- Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 49/2006. Art.4 – Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului - judeţui Maramureş; - Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş; - Direcţiei de patrimoniu şi logistică; - Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Consiliului local al oraşului Vişeu de Sus. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 28 noiembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 noiembrie 2008 Nr. 196

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.