Hotărârea nr. 195 din 28.11.2008

JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare a unor spaţii din domeniul public al judeţului Maramureş Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Maramureş Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de patrimoniu şi logistică şi avizele favorabile ale comisiilor juridice şi de disciplină şi pentru activităţii economico-financiare, În conformitate cu prevederile art.12 al. (1) şi (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; În baza art. 91 alin. (1), lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. - Se aprobă darea în administrare a unor spaţii din domeniului public al judeţului Maramureş, aparţinând fostului „Centru de plasament pentru copii şcolari Vişeu de Sus” str. 22 Decembrie nr. 30/A, Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Maramureş, conform Anexei la prezenta hotărâre. Art.2. - În mod corespunzător se modifică Anexa la Contractul de administrare nr. 2453/638/2005 modificat prin Actul adiţional nr. 5103/1604/2007, încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Maramureş. Art.3 – Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; - Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş; - Direcţiei de patrimoniu şi logistică; - Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Maramureş. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 28 noiembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 noiembrie 2008 Nt. 195

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.