Hotărârea nr. 194 din 28.11.2008

JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare pentru vânzarea spaţiilor medicale şi a terenurilor aferente conform O.U.G. nr. 68/2008 Având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de patrimoniu şi logistică, Avizul Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş şi avizele favorabile ale comisiilor juridice şi de disciplină şi pentru activităţii economico-financiare, În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical; În baza art. 91 al. (1) lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1 – Se aprobă Raportul de evaluare întocmit în baza Contractului de servicii nr. 5683/2008,în vederea vânzării spaţiilor medicale şi a terenurilor aferente conform O.U.G. nr. 68/2008. Art.2 – Valoarea evaluată a spaţiului medical şi a terenului aferent este cea din anexa la prezenta hotărâre, conform Raportului de evaluare. Art.3 – Cheltuielile ocazionate de procedura de efectuare a măsurătorilor cadastrale şi întăbularea dreptului de proprietate al judeţului se vor suporta proporţional cu suprafaţa spaţiului medical. Art.4 – Indemnizaţia membrilor comisiilor de vânzare şi de contestaţie este de ____lei pentru fiecare spaţiu medical vândut şi respectiv pentru fiecare contestaţie. Secretarul tehnic al comisiei beneficiază de 75% din indemnizaţia cuvenită unui membru. Art.5 – Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; - Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş; - Direcţiei economice; - Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş; - Direcţiei de patrimoniu şi logistică; - Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice; - Compartimentului resurse umane; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Membrilor comisiilor. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 28 noiembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 noiembrie 2008 Nr. 194

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.