Hotărârea nr. 193 din 28.11.2008

JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2009 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul compartimentului resurse umane şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină, În temeiul prevederilor art.91 alin.(2), lit.c) şi art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2009, pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş – conform Anexei nr.1, şi pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Maramureş – conform Anexei nr.2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Maramureş şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Compartimentului resurse umane; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 28 noiembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI, Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 noiembrie 2008 Nr. 193

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.