Hotărârea nr. 192 din 28.11.2008

JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatori tehnico-economici ai documentaţiei de avizarea a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente din cadrul proiectul „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord” Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei de Dezvoltare Regională şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, În temeiul art. 91, alin. (6) litera a), art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art. 1. Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente din cadrul proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord” cu indicatorii tehnico-economici cuprinşi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş care va fi mandatat să semneze orice documente necesare implementării acestui proiect. Art. 3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică : - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - Direcţiei Tehnice; - Direcţiei Economice; - Direcţiei de Dezvoltare Regională; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 28 noiembrie 2008. PREŞEDINTE Mircea Man Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumuţa Dumitru Baia Mare, 28 noiembrie 2008 Nr. 192

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.