Hotărârea nr. 190 din 28.11.2008

JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN ROMÂNIA HOTĂRÂRE pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2008 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1325/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1152/2008 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale unor judeţe, În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumei de 10.000 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras: • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş; • Direcţiei tehnice; • Direcţiei economice; • Compartimentului de pregătire a şedintelor şi relaţii cu consilierii; • Partenerilor interesaţi. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” şi 5 voturi „împotrivă” în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 28 noiembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI, Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 noiembrie 2008 Nr. 190

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.