JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind validarea mandatului unui consilier judeţean Având în vedere vacantarea prin demisie a unui post de consilier judeţean; Văzând adresa Organizaţiei judeţene a Partidului Social Democrat nr. 119/ 10 septembrie 2008 înregistrată la Consiliul judeţean Maramureş sub nr. 5101/ 2008 prin care se comunică faptul că domnul Iancu Aurel Anton este membru al Partidului Social Democrat şi supleant pe lista partidului pentru consilieri judeţeni, În baza raportului comisiei de validare, În baza prevederile art. 12 din Legea nr. 393 / 2004 privind Statutul aleşilor locali; În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Iancu Aurel Anton, supleant pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat pentru Consiliul judeţean Maramureş. Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Compartimentul pregătire şedinte şi relaţii cu consilierii; - Domnului Iancu Aurel Anton. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 28 octombrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 octombrie 2008 Nr. 176

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.