JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul sportului, declarate eligibile - etapa a II a de alocare pe anul 2008 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică precum şi avizul favorabil al comisiei pentru protecţia mediului, turism, tineret şi sport şi al comisiei economico-financiare, În baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, a Ordinului nr. 130/ 2006 a Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi Ghidul solicitantului, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 26/ 2008; În temeiul art. 91, alin. (3), litera a), alin. (5) litera a) punctul 6 şi art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată; Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă lista proiectelor care beneficiează de finanţare nerambursabilă şi sumele alocate fiecărui proiect din domeniul sportului, declarate eligibile – etapa a II a de alocare pe anul 2008. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Direcţiei economice; - Beneficiarilor finanţărilor nerambursabile. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” şi un vot împotrivă în şedinţa extraordinară din 15 octombrie 2008. La şedinţă au participat un număr de 22 consilieri judeţeni. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 15 octombrie 2008 Nr. 175

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.