JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului pe anul 2008 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice, Raportul Direcţiei planificare teritorială urbanism precum şi avizul favorabil al comisiei economico -financiare, Având în vedere adresa Ministerului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr.5.363 din data de 07.10.2008 privind transferurile alocate pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; În temeiul art.19 alin.(2) al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; In baza art. 91 alin.(3) litera a) şi art. 97 alin.(1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2008 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor totale cu suma de 5.129 mii lei după cum urmează: La venituri: • + 4.929 mii lei Subvenţii curente de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; • + 200 mii lei Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă urgenţă. La cheltuieli: • + 4.929 mii lei la capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială titlul 57 Asistenţă socială reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; • + 200 mii lei la capitolul 87.02 Alte acţiuni economice titlul 59 Alte cheltuieli reprezentând ajutoare pentru reconstrucţia caselor afectate de inundaţiile din luna iulie 2008. Art.2. Se aprobă repartizarea sumei de 200 mii reprezentând ajutoare pentru reconstrucţia caselor afectate de inundaţiile din luna iulie 2008, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . Art.3. Se aprobă modificări în “Lista de investiţii” şi în lista poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” pentru bugetul propriu, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras: • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş; • Direcţiei tehnice; • Direcţiei planificare teritorială urbanism; • Direcţiei economice; • Compartimentului de pregătire a şedinţelor şi relaţii cu consilierii. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 15 octombrie 2008. La şedinţă au participat un număr de 30 de consilieri judeţeni. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 15 octombrie 2008 Nr. 172

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.