JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind transformarea funcţiei de muncitor I (tâmplar) în funcţia de şofer Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Compartimentului resurse umane precum şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină şi comisiei economico-financiare, În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă transformarea funcţiei de muncitor I (tâmplar) în funcţia de şofer începând cu data de 1 noiembrie 2008. Art.2. . Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Direcţiei economice; - Compartimentului resurse umane al Consiliului judeţean Maramureş; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 30 septembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumuţa Dumitru Baia Mare, 30 septembrie 2008 Nr. 170

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.