ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind includerea unor bunuri (clădiri şi teren) în domeniul public al judeţului Maramureş Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de patrimoniu şi logistică, adresa nr. A.613/14.05.2008 A Centrului militar judeţean Maramureş precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate; În baza prevederilor art.3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; În baza art. 91 alin. (1), lit. a, art. 97 alin. (1) şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta: HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă includerea unor bunuri (clădiri şi teren) în domeniul public al judeţului Maramureş conform Anexei la prezenta hotărâre. Art.2.În mod corespuzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Maramureş. Art.3 .Se aprobă darea în administrare a imobilului prevăzut la Art.1 Centrului militar judeţean Maramureş. Art..4 Dreptul de administrare asupra bunurilor prevăzute în anexă, va face obiectul Contractului de administrare încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Centrul militar judeţean Maramureş. Art. 5 Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judelului şi se comunică: - Instituţiei prefectului judeţului Maramureş; - Direcţiei de patrimoniu şi logistică; - Direcţiei economice; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Centrului militar judeţean Maramureş. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 27 mai 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 27 mai 2008 Nr. 90

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.