ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Maramureş, a unui imobil aflat în administrarea Spitalului de boli infecţioase, dermatovenerologie şi psihiatrie Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de patrimoniu şi logistică, adresa nr.1968/2008 a Spitalului de boli infecţioase, dermatovenerologie şi psihiatrie precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate; În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; În baza art. 2 şi art.3 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ - teritoriale; În baza art. 91 alin. (1) litera f) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta: HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Maramureş, a unui imobil aflat în administrarea Spitalului de boli infecţioase, dermatovenerologie şi psihiatrie având datele de identificare conform anexei. Art. 2 Trecerea în domeniul privat al judeţului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării imobilului prevăzut la Art.1. Art. 3 Procedurile de scoatere din funcţiune şi demolare revin în sarcina administratorului. Art.4 După scoaterea din funcţiune şi demolarea imobilului în mod corespunzător se va modifica anexa la Contractul de administrare încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Spitalul de boli infecţioase, dermatovenerologie şi psihiatrie. Art.5. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei prefectului judeţului Maramureş; - Direcţiei de patrimoniu şi logistică; - Direcţia economică; - Direcţia tehnică; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Spitalului de boli infecţioase, dermatovenerologie şi psihiatrie. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 27 mai 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 27 mai 2008 Nr. 88

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.