ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului pe anul 2008 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate; Potrivit Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr.115 din 31 august 2007 privind aprobarea contractării împrumutului destinat finanţării lucrărilor de investiţii în infrastructura de transport a judeţului şi repartizarea acestuia pe categorii de lucrări; În temeiul art.19. al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; In baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 art. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului prin majorare cu suma de 20.000 mii lei reprezentând credite externe. Suma se va cuprinde în bugetul împrumuturilor externe şi interne la capitolul 84.06 Transporturi, subcapitolul Aviaţia civilă şi este destinată lucrării “Extinderea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Baia Mare pentru a corespunde traficului internaţional de pasageri şi mărfuri”; (2) Demararea lucrărilor legate de realizarea investiţiei se va efectua după autorizarea împrumutului de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. Art.2. Se aprobă introducerea în Lista obiectivelor de investiţii şi în Lista privind “Alte cheltuieli de investiţii” a lucrării menţionată la art.1. detaliată pe obiective conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care înlocuieşte anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr.127/2007 privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractarea unui împrumut bancar în sumă de 70 milioane lei. Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras: • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş; • Direcţiei juridice şi administraţie publică; • Direcţiei tehnice; • Direcţiei de dezvoltare regională; • Direcţiei economice; • Compartimentului de pregătire a şedinţelor şi relaţii cu consilierii. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 27 mai 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 27 mai 2008 Nr. 85

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.