ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind utilizarea fondului de rulment pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş precum, Raportul Direcţiei economice precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate; Potrivit Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr.43 din 31 martie 2008 pentru aprobarea limitei maxime a fondurilor ce vor putea fi utilizate pentru exproprierea terenurilor necesare realizării obiectivului de interes local „Centru de management integrant al deşeurilor menajere în zona de sud a judeţului Maramureş”; În temeiul art.58 (3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă utilizarea din fondul de rulment constituit la nivelul Consiliului judeţean, a sumei de 5.600 mii lei şi alocarea ei după cum urmează: - 2.600 mii lei reprezentând cheltuielile necesare exproprierii proprietarilor celor 20 ha teren din comuna Recea, în vederea realizării obiectivului de interes local „Centru de management integrant al deşeurilor menajere în zona de sud a judeţului Maramureş”; - 3.000 mii lei Muzeului de Mineralogie pentru finanţarea obiectivului de investiţii “Extindere Muzeu de Mineralogie” Baia Mare. Art.2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras: • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş; • Direcţiei tehnice; • Direcţiei de dezvoltarea regională; • Direcţiei economice; • Muzeului de Mineralogie; • Compartimentului de pregătire a şedinţelor şi relaţii cu consilierii. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 27 mai 2008. PREŞEDINTE Marinel Kovacs Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 27 mai 2008 Nr. 84

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.