ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/ 2007, În conformitate cu Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 10 /25.01.2008 privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008; În baza art. 91 (3) lit a) şi art. 97 (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumei de 1.500 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru acoperirea parţială a cheltuielilor ocazionate de alegerile locale din 2008 conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras: • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş; • Compartimentului de pregătire a şedintelor şi relaţii cu consilierii; • Direcţiei economice; • Partenerilor interesaţi. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 27 mai 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI, Dumitru Dumuţa Baia Mare, 27 .05.2008 Nr. 83

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.