Hotărârea nr. 306 din 18.12.2018

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind majorarea tarifului lunar pentru un agent de securitate din cadrul Serviciului Județean de Pazǎ Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Județean Maramureş, Raportul Direcției Economice și Patrimoniu, Adresa nr. 401/2018 a Serviciului Județean de Pazǎ Maramureş înregistrată la Consiliul Judeâean Maramureş sub nr. 11772/ 2018 şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Vǎzând prevederile:
  • Legii nr. 155/2010 a poliției locale, republicatǎ, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare;
  • Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
  • H.G nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bazǎ minim brut pe țarǎ garantat în platǎ;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. 1), lit. f) și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramures, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă majorarea tarifului lunar pentru un agent de securitate din cadrul Serviciului Județean de Pazǎ Maramureș, de la 2.720 lei la 3.470 lei, începând cu 1 ianuarie 2019.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului Maramureș şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciului Judeţean de Pazǎ Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 decembrie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zetea Gabriel Valer
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 18 decembrie 2018
Nr. 306

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.