Hotărârea nr. 299 din 18.12.2018

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al R.A. „Aeroportul Internațional Maramureş”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș, Adresa nr. 1085/13.12.2018 a R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș”, Hotărârea nr. 19/04.12.2018 de avizare a Regulamentului de organizare și funcționare al R.A „Aeroportul Internațional Maramureș” de către Consiliul de Administrație şi Raportul Biroului resurse umane şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economice, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile:
  • H.G nr. 398/1997 privind trecerea regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Transportului sub autoritatea consiliilor județene, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • O. U. G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș”, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare se abrogă.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Biroului Resurse Umane;
  • R.A „Aeroportul Internațional Maramureș”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi „pentru” şi 5 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 decembrie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 18 decembrie 2018
Nr. 299

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.