Hotărârea nr. 298 din 18.12.2018

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Hărţii strategice de zgomot la R.A. „Aeroportul Internațional Maramureş”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei Tehnice şi Investiţii – Compartiment Mediu şi Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş nr. 11589/06.12.2018 prin care suntem informați că Harta strategică de zgomot la R.A. „Aeroport Internaţional Maramureş” este corect întocmită şi se poate demara procesul de revizuire a Planului de acţiuni;
          Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economice, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În perioada septembrie – noiembrie 2018 conform anexei 8 tabel nr. 5 s-a realizat cartarea zgomotului şi a fost elaborată „Harta strategică de zgomot – Aeroport Internaţional Maramureş”, pentru perioada 2019-2020, în conformitate cu cerințele din H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          În baza prevederilor art. 4, alin. (5), lit. a), alin. 9 şi ale alin. (24), din H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Harta strategică de zgomot la R.A. „Aeroport Internaţional Maramureş” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Agenţiei pentru Protecția Mediului Maramureş;
  • R.A. „Aeroportul International Maramureș”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi „pentru” şi 5 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 decembrie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 18 decembrie 2018
Nr. 298

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.