Hotărârea nr. 297 din 18.12.2018

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A. „Aeroportul International Maramureş”, pentru anul 2018

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul R.A. „Aeroportul Internaţional Maramureş” şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economice, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Maramureș:
  • nr. 120 din 31 mai 2018 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Maramureş”;
  • nr. 203/ 26.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2018;
  • nr. 217/26 septembrie 2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Maramureş”;
  • nr. 263/27 noiembrie 2018 aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Maramureş”;
          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţie publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 la Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Maramureş” conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre.
          Art.2. Prezenta hotarâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Maramureş”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi „pentru” şi 9 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 18 decembrie 2018. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDETULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 18 decembrie 2018
Nr. 297

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.