PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult din Judeţul Maramureş

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult din Judeţul Maramureş

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Maramureș;
  • Raportul de specialitate ale Direcției Economice nr. 9858/2023;
  • Raportul de specialitate al Directiei Juridice nr. 9978/2023;
          Ţinând cont de prevederile:
  • O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O. G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f) şi alin. (6) lit. a), art. 182, alin. (1) şi ale art.196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă Normele metodologice de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult din Judeţul Maramureş, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 125/ 2022 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult din Judeţul Maramureş, își încetează aplicabilitatea;
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local Maramureș şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice;
  • Direcţiei Economice.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu BOGDAN
Avizat de legalitate
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN
Baia Mare, 28 aprilie 2023

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.