Consiliul Judetean Maramureş organizează procedura de selecţie prealabilă pentru 2 membri în Consiliul de Administratie al Regiei Autonome “Aeroportul International Baia Mare”

16 Februarie 2015 1961
Consiliul Judetean Maramureş, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 46, judetul Maramureş, www.cjmaramureş.ro, în calitate de autoritate tutelară a Regiei Autonome “Aeroportul International Baia Mare”, cu sediul în Tăuţii Măgherăuş nr. 22, str. 66, CIF RO 2944544, cod postal 437375, www.baiamareairport.ro, organizeaza procedura de selectie prealabila pentru 2 membri în Consiliul de Administratie al Regiei Autonome “Aeroportul International Baia Mare”, conform OUG 109/2011 art. 5 lit. c.
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

ANUNŢ

PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII DE SELECTIE PREALABILĂ A 2 MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME “AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE”

Consiliul Judetean Maramureş, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 46, judetul Maramureş, www.cjmaramureş.ro, în calitate de autoritate tutelară a Regiei Autonome “Aeroportul International Baia Mare”, cu sediul în Tăuţii Măgherăuş nr. 22, str. 66, CIF RO 2944544, cod postal 437375, www.baiamareairport.ro, organizeaza procedura de selectie prealabila pentru 2 membri în Consiliul de Administratie al Regiei Autonome “Aeroportul International Baia Mare”, conform OUG 109/2011 art. 5 lit. c.

Conditii de inscriere:
 1. cetatenia romană, cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand SEE;
 2. studii superioare de lunga durata (sau licenta + master dupa sistemul Bologna);
 3. experienţă de cel puţin 3 ani în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat, pentru 2 membri ai Consiliului de Administratie. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice;
 4. capacitate deplina de exercitiu, stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de documente medicale valabile;
 5. sa nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiuni prevazute de Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute de art. 143-145 din Legea 85/2006, privind procedura insolventei, cu modificarile si compeltarile ulterioare;
 6. sa nu faca parte, la data depunerii candidaturii, din mai mult de 5 Consilii de Administratie ale unor regii autonome sau societati comerciale.

Criterii de evaluare si selectie:
 1. capacitate manageriala si de guvernanta corporatista;
 2. abilitati de comunicare si negociere;
 3. capacitatea de analiza si sinteza, inclusiv a datelor economice (de exemplu interpretarea bilanturilor contabile, a studiilor de piata, a datelor statistice, etc.);
 4. motivatia candidatului/candidatei;
 5. comportamentul si capacitatea de reactie adecvata in situatii de criza;
 6. capacitatea de a lua decizii adecvate situatiei si de a evalua corect impactul acestora;
 7. abilitati specifice functiei pentru care candideaza;
 8. capacitatea de a organiza si exercita controlul, in special in ceea ce priveste activitatea managementului.

Constituie un avantaj:
 1. cunostinte generale despre organizarea aviatiei civile internationale (OACI, ECAC, EASA, EUROCONTROL, etc.), specializari si/sau cursuri/calificari in domeniul de activitate al regiei autonome;
 2. experienta in gestionarea sigurantei zborului ;
 3. conducerea unui numar relevant de personal cu specializari multidisciplinare in domeniul aviatiei sau specializari multidisciplinare complementare.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
 1. Copie dupa actul de identitate;
 2. CV in format EuroPass, insotit de documente care dovedesc toate sustinerile referitoare la studii, specializari, experienta, pozitii profesionale anterioare; cele care nu sunt astfel sustinute nu vor fi luate in considerare;
 3. Copii dupa acte de studii;
 4. Scrisoare de Intentie/Motivatie;
 5. Cazier fiscal;
 6. Cazier judiciar;
 7. Declaratie pe proprie raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ori ca nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala;
 8. Declaratie de consimtamant prin care candidatul isi exprima acordul de a i se procesa datele persoanele in scopul exclusiv al procedurii de recrutare si selectie;
 9. Declaraţie pe propria răspundere că la data depunerii candaturii nu face parte din mai mult de 5 Consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;
 10. Adeverinta medicala valabilă;
 11. Copie după carnetul de muncă/documente doveditoare;
 12. Dovada numirii în calitate de Administrator/Manager după caz;
 13. Copie a bilanţului (certificate de DGFP competentă) referitoare la exerciţiul financiar cu profit în care agentul economic a fost administrat/manageriat de către candidat;
 14. Proiect al unui plan de administrare care să conţină o propunere de strategie de administrare a regiei pentru care se aplică (maxim 2 pagini). Proiectul planului de administrare va fi considerat oferta tehnică, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011;
 15. Scrisoare de recomandare.

Etapele procesului de selectie prealabila:
 1. Persoanele interesate pot depune dosarele pana la data de 6 martie 2015, ora locala 13.00 la sediul Consiliului judeţean Maramureş. Dosarul va avea menţionat “Candidatură membru în CA al RA “Aeroportul International Baia Mare“, precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului, număr telefon, adresă e-mail, număr fax. Împreuna cu dosarul va fi depusă o Cerere de depunere a candidaturii pentru procedura de selectie prealabilă, în doua exemplare, cerere ce va contine obligatoriu opisul documentelor din dosarul de candidatura depus. Pe ambele exemplare ale Cererii de depunere a candidaturii va fi inscris numarul de inregistrare, data si ora depunerii, iar unul dintre acestea va fi restituit candidatului/candidatei;
 2. Lista persoanelor ale caror candidaturi au indeplinit criteriile minime anuntate se va afisa la sediul Consiliului Judetean Maramureş si pe pagina de Internet www.cjmaramureş.ro pana la data de 10 martie 2015, ora 14.00;
 3. Persoanele ale caror candidaturi au îndeplinit conditiile minime anuntate vor participa la interviul de selectie ce se va desfasura în data de 12 martie 2015, începand cu ora 10.00, la sediul Consiliului judeţean Maramureş. Interviul va avea loc in limba romana pentru cetatenii romani si în limba engleza pentru candidatii care nu cunosc limba romana. Candidaţii vor fi anunţaţi telefonic şi prin e-mail asupra datei şi orei la care sunt programaţi;
 4. Rezultatul procedurii de evaluare/selectie prealabila, se va publica la sediul Consiliului Judetean Maramureş şi pe pagina de Internet www.cjmaramureş.ro, pana în data de 13 martie 2015, ora 14.00;

Date de contact pentru lămuriri suplimentare:

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu

Publicat în Anunţuri

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.