Consiliul Județean Maramureș organizează în data de 10.03.2020, ora 10, la sediul Consiliului Județean, licitație publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor spații proprietate privată...

19 Februarie 2020 97
Consiliul Județean Maramureș
cu sediul în Baia Mare, str. Gh. Șincai, nr. 46
Comisia de vânzare a spațiilor medicale

organizează în data de 10.03.2020, ora 10, la sediul Consiliului Județean, licitație publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor spații proprietate privată a județului Maramureș, cu destinația de cabinete medicale sau activități conexe actului medical, situate în imobilul din Baia Mare, str. Hortensiei nr. 5A
Nr. crt. Spațiu medical Etaj Elemente de identificare
1. Cab. med. sau activ. conexe actului medical (ap. 3 și ap. 8)  parter  Supraf. totală (cab. + parți comune) = 57.59 mp 
 2. Cab. med. sau activ. conexe actului medical (ap. 6 și ap. 7)  parter  Supraf. totală (cab. + parți comune) = 56.33 mp 
 3. Cab. med. sau activ. conexe actului medical (ap. 10)  parter  Supraf. totală (cab. + parți comune) = 55.55 mp 
 4. Laborator tehnică dentară (ap. 14)  etaj 1  Supraf. totală (cab. + parți comune) = 39.11 mp 
 5. Laborator tehnică dentară (ap. 15)  etaj 1  Supraf. totală (cab. + parți comune) = 39.48 mp 
 6. Laborator tehnică dentară (ap. 16)  etaj 1  Supraf. totală (cab. + parți comune) = 39.09 mp 
 7. Laborator tehnică dentară (ap. 20)  etaj 1  Supraf. totală (cab. + parți comune) = 39.90 mp 
 8. Cab. med. sau activ. conexe actului medical (ap. 34 și ap. 35)  etaj 2  Supraf. totală (cab. + parți comune) = 59.29 mp 

Documentele necesare pentru participarea la licitație

A. Pentru persoane juridice: copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante și de pe certificatul de înregistrare fiscală din care să rezulte că este furnizor de servicii medicale; scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română; dovada achitării tuturor obligațiilor fiscale către bugetul local și cel general consolidat; declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice din care să rezulte că aceasta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment; declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare în condițiile O.U.G. nr. 68/2008; împuternicire de la asociați pentru reprezentantul legal al persoanei juridice.

B. Pentru persoane fizice: copie de pe actul de identitate; copie de pe autorizația de funcționare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire din care să rezulte că are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora; dovada achitării tuturor obligațiilor fiscale către bugetul local și cel general consolidat; declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare în condițiile O.U.G. nr. 68/2008.

Prețul de pornire al licitației este valoarea din Raportul de evaluare la care se adaugă cheltuielile ocazionate de procedura de efectuare a măsurătorilor cadastrale şi întăbularea dreptului de proprietate al judeţului, conform HCJ nr. 23/2019, hotărâre care poate fi accesată pe site-ul CJ Maramureș.

Garanția de participare la licitație este de 500 lei/cabinet.
Taxa de participare este de 100 lei/cabinet.

Documentele și dovada achitării garanției și taxei de participare vor fi depuse la Registratura Consiliului Județean, până la data de 09.03.2020, ora 14.

Spațiile medicale pot fi vizitate în data de 03.03.2020 în intervalul orar 10 - 12.

Relații suplimentare se pot obține de la dna. Kovacs Maria, tel. 0262-214659, int. 122.

Președinte comisie,
Ioan Buda
Publicat în Anunţuri

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.