ANUNŢ DE PARTICIPARE: în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul cultură

02 Iulie 2021 565
Județul Maramureș prin Consiliul Judeţean Maramureș invită persoanele juridice de drept public ori privat, fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii, constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul cultură.
  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultură pe anul 2021, este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Sursa de finanțare a contractelor și valoarea: Bugetul propriu al județului. Suma: 200.000 lei pe domeniul cultură.
  3. Durata proiectelor: de la încheierea contractelor până la 15.12.2021.
  4. Data și ora - limită pentru depunerea propunerilor de proiect, conform temeiului legal - Legea nr. 350/2005, art. 20, alin. (2): 19.07.2021 ora 16.00. Motivul termenului de 15 zile se datorează adoptării Legii bugetului de stat cu întârziere și a necesității de demarare a proiectelor asociaţiilor, fundațiilor sau persoanelor juridice de drept public ori privat, fără scop patrimonial, care solicită finanţare nerambursabilă din bugetul județului, având în vedere întârzierea provocată de situaţia epidemiologică determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Consiliul Judeţean Maramureş, Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 46, cam. 25, județul Maramureș.
  6. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect este postată pe site-ul instituției: www.cjmaramures.ro, secțiunea activitate/ghiduri de finanțare.
  7. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțărilor nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în perioada 20-23.07.2021.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 123 din 30.06.2021.


PREȘEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Publicat în Anunţuri

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.