Soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţii la proba scrisă din data de 16 noiembrie 2016 la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică

21 Noiembrie 2016
Încheiat astăzi 21 noiembrie 2016, cu ocazia soluţionării contestaţiilor depuse de către BRISC ANDREI, participant la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, grad debutant la Serviciul juridic şi contencios înregistrată sub nr. 10172/18.11.2016, ora 13.15 şi SOMOGYI LAURANT VASILE participant la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, grad asistent la Serviciul juridic şi contencios înregistrată sub nr. 10178/18.11.2016, ora 14.15, împotriva rezultatului obţinut la proba scrisă, în conformitate cu art. 63 din H.G. 611/2008.
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ
Comisia de soluţionare a contestaţiilor
Nr. 501/21.11.2016


PROCES VERBAL

Privind soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţii la proba scrisă din data de 16 noiembrie 2016 la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică

Încheiat astăzi 21 noiembrie 2016, cu ocazia soluţionării contestaţiilor depuse de către BRISC ANDREI, participant la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, grad debutant la Serviciul juridic şi contencios înregistrată sub nr. 10172/18.11.2016, ora 13.15 şi SOMOGYI LAURANT VASILE participant la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, grad asistent la Serviciul juridic şi contencios înregistrată sub nr. 10178/18.11.2016 , ora 14.15, împotriva rezultatului obţinut la proba scrisă, în conformitate cu art. 63 din H.G. 611/2008.

Astfel, în data de 21 noiembrie 2016, a fost convocată comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită conform Dispoziţiei nr. 522/13.10.2016, având următoarea componenţă:

  1. Preşedinte - Dzeabeniuc Vasile – consilier juridic, grad superior - Serviciul Juridic şi contencios;
  2. Membru - Ştefănoiu Andra – consilier, cls. I, grad superior – Compartiment pregătirea şedinţelor, transparenţă decizională şi monitor oficial;
  3. Responsabil procedură - Miclea Ion Gheorghe - consilier, Instituţia Prefectului Judeţ Maramureş - reprezentant Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

Secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor fiind asigurat de către d-na David Carmela – Elena - consilier, Birou resurse umane.

Trecând la analizarea contestaţiei, prin reevaluarea lucrărilor scrise, întocmite de către contestatarii Brisc Andrei şi Şomogyi Laurant Vasile, comisia de soluţionare a contestaţiilor propune respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei depuse de către aceasta, deoarece între punctajul obţinut în urma recorectării lucrării şi cel acordat de către comisia de concurs, nu este o diferenţă mai mare de 10 puncte.

Având în vedere prevederile art. 63 şi art. 64 alin (2) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de soluţionare a contestaţiilor a comunicat următorul rezultat:

Rezultatul soluţionării contestaţiilor la proba scrisă din data de 16 noiembrie 2016 ora 10 la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică

Nr. crt. Numele şi prenumele contestatarului Punctaj probă iniţial Punctaj probă după contestaţie Rezultat contestaţie
1. BRISC ANDREI 69,33 67,5 RESPINSĂ
2. SOMOGYI LAURANT VASILE 45,33 46,5 RESPINSĂ

Rezultatul contestaţiei a fost afişat la sediul instituţiei, în data de 21.11.2016 la ora 12.

Secretar: David Carmela-Elena - consiler, cls. I, grad superior, Birou resurse umane

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.