Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere în urma selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante din cadrul Direcţiei Economice şi Patrimoniu

08 Decembrie 2016
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere în urma selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în perioada 14 decembrie – 16 decembrie 2016 pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante(perioada nedeterminata) de inspector specialitate I şi ingrijitor din cadrul Direcţiei Economice şi Patrimoniu - Serviciul de Logistică şi Administrativ – Compartiment Administrativ
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere

în urma selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în perioada 14 decembrie – 16 decembrie 2016 pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante(perioada nedeterminata) de inspector specialitate I şi ingrijitor din cadrul Direcţiei Economice şi Patrimoniu - Serviciul de Logistică şi Administrativ – Compartiment Administrativ

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

- pentru funcţia de inspector specialitate I s-au depus 3 (trei) dosare:

Nr. crt. Nume/prenume candidat Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. Ielciu Claudiu Admis  
2. Pintilii Silviu Petru Respins Nu îndeplineşte condiţiile de specializare
3. Nemeş Florin - Ioan Respins Nu îndeplineşte condiţiile de specializare

 
- pentru funcţia de ingrijitor s-au depus 2 (două) dosare:

Nr. crt. Nume/prenume candidat Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. Nyergeş Crina Elisabeta Admis  
2. Botca Tatiana Elvira Admis  

 
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 14 decembrie 2016, ora 10,00, la sediul Consiliului judetean Maramureş - Baia Mare, Str. Gh.Şincai nr. 46.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform art.31 din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Afişat astăzi 08 decembrie 2016 ora 14,00 la sediul Consiliului Judeţean Maramureş.

Secretarul comisiei de concurs:

Ilieş Anuţa ____________________

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.