Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante din cadrul Direcţiei Economice şi Patrimoniu - Serviciul de logistică şi administrativ – Compartiment Administrativ

14 Decembrie 2016
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

Rezultatul probei scrise

la concursul organizat în data de 14.12. 2016 pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante din cadrul Direcţiei Economice şi Patrimoniu - Serviciul de logistică şi administrativ – Compartiment Administrativ

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:

Compartiment Administrativ

Pentru funcţia contractuală de execuţie de inspector specialitate I (inginer constructor).

Nr.crt. Numele şi prenumele Punctajul obţinut la proba scrisă Observatii
1. Ielciu Claudiu 82,00 Admis

Pentru funcţia contractuală de execuţie de îngrijitor:

Nr.crt. Numele şi prenumele Punctajul obţinut la proba scrisă Observatii
1. Botca Tatiana Elvira 83,67 Admis
2. Nyergeş Crina Elisabeta 4.00 Respins

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din Regulamentu-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv până în data de 15.12. 2016, ora 16,30.

În cazul în care nu sunt contestaţii , candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 16.12.2016, ora 12,00, la sediul Consiliului Judeţean Maramureş.În eventualitatea înregistrării unor contestaţii , interviul va fi reprogramat , reprogramarea fiind anunţată pe site- ul Consiliului Judeţean Maramureş.

Afişat astăzi, 14.12.2016, ora 16,30 la sediul Consiliului Judeţean Maramureş.

Secretarul comisiei de concurs, Ilieş Anuţa - Consilier I superior Birou resurse umane


Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.