REZULTAT – SELECȚIA DOSARELOR la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartiment IT, din data de 17decembrie 2021 ora 10.00 – proba scrisă

10 Decembrie 2021
Nr. 25917 / 10.12.2021

REZULTAT – SELECȚIA DOSARELOR
la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartiment IT, din data de 17decembrie 2021 ora 10.00 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat:
Nr. crt.  Număr înregistrare dosar     Admis/Respins  Motivul respingerii dosarului  
1.  Nr. 24821/26.11.2021  Respins  Neîndeplinirea condiției prevăzute de art. 20 alin. (2) din H.G. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare, respectiv „condițiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea funcției publice vacante” 
2.   Nr. 25332/06.12.2021  Respins  Neîndeplinirea condiției prevăzute de art. 20 alin. (2) din H.G. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare, respectiv  „condițiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea funcției publice vacante” 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș.

Afişat azi 10.12.2021 ora 14.30 la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Maramureş, www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “Cariera”.

Secretar comisie de concurs,
Camelia Gherghel

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.