REZULTAT - PROBA SCRISĂ pentru concursul de recrutare din data de 5 octombrie 2021 ora 11.00, organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante, Direcția Tehnică și Investiții

07 Octombrie 2021
Nr. 20885 / 07.10.2021

REZULTAT - PROBA SCRISĂ
pentru concursul de recrutare din data de 5 octombrie 2021 ora 11.00, organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante astfel:

  • Consilier, cls.I, grad superior, 2 (două) funcții, din cadrul Serviciului Tehnic Investiții și Infrastructură - Direcția Tehnică și Investiții,
  • Consilier, cls.I, grad asistent, 1(una) funcție, din cadrul Serviciului Tehnic Investiții și Infrastructură - Direcția Tehnică și Investiții,

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise astfel:
CONSILIER I SUPERIOR – 2 (DOUĂ) FUNCȚII

Nr .crt. Număr înregistrare dosar Punctaj probă scrisă Rezultatul probei Observații
1. 18109 / 01.09.2021 - - ABSENT
2. 18195 / 02.09.2021 61,67 puncte  ADMIS -

CONSILIER I ASISTENT – 1 (UNA) FUNCȚIE

Nr. crt. Număr înregistrare dosar Punctaj probă scrisă Rezultatul probei Observații
1. 18425 / 06.09.2021 38,34 puncte RESPINS -
2. 18435 / 06.09.2021 - - ABSENT

Conform art. 60 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 618 alin. 14) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioar, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș.

Proba de interviu va fi susținută în data de 11.10.2021 ora 13.00.

Afişat azi 07.10.2021, ora 12.30 la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Maramureș www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “Cariera”.

Secretar comisie concurs.
Consilier I superior - Birou resurse umane
Ilieș Anuța

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.